Sửa phần mềm tại Haan Mobile bồi thường 20triệu nếu phát hiện luộc đồ